NieuwsOver OnsAanvragen voedselpakketDonateursPublicatiesVrijwilligersUitgiftepuntenNieuwsbrievenContact

Welkom bij de Voedselbank
Land van Cuijk

Stichting Voedselbank Land van Cuijk
Stichting Voedselbank Land van Cuijk is opgericht d.d. 8-2-2006 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17187250.
De Stichting heeft ten doel:

a. het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in Nederland en daarbuiten
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Conform art. 32 lid 1 onderdeel 3 en art. 33 lid 1 onderdeel 4 Successiewet 1956 wordt de Stichting aangemerkt als Goede Doelen Stichting.

Vereniging Voedselbanken Nederland.
Stichting Voedselbank Land van Cuijk is sinds 15 mei 2013 lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Deze landelijk vereniging voert geen operationele activiteiten uit en heeft dus geen eigen cliënten en/of uitgiftepunten. Er is vooral sprake van coördinatie en overleg met de landelijke overheid, grote sponsoren en landelijke voedselproducenten en platformoverleg . Er is een landelijk servicebureau dat op aanvraag voor ondersteuning en begeleiding aan voedselbanken kan zorgen. Ook bij de landelijke vereniging en het servicebureau werkt men uitsluitend met vrijwilligers.

Voedselbank Land van Cuijk
Naast het Depot in Rijkevoort heeft de voedselbank in vier gemeenten van het Land van Cuijk uitgiftepunten, te weten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill. Het opstarten van een uitgiftepunt in een gemeente is afhankelijk van het aantal cliënten (minimaal 10 ) dat in een gemeente genoodzaakt is gebruik te moeten maken van de voedselbank. Afgelopen jaar zijn we met de gemeente St. Anthonis in gesprek geweest vanwege het groeiende aantal cliënten uit deze gemeente. September 2015 zouden we ook in St. Anthonis met een uitgiftepunt starten. Dit plan is echter voorlopig uitgesteld omdat het aantal cliënten binnen enkele maanden weer was gedaald.

De voedselbank wordt o.a. gesteund door: