Meteen naar de inhoud

Aanvragen voedselpakket

Aanmelden voor een voedselpakket?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, klik dan HIER.
U krijgt een aanvraagformulier te zien en als u dat invult en verstuurd, krijgt u een reactie.

Hoe werkt de Voedselbank?
Wil je weten wat de Voedselbank is?
Wil je weten hoe de Voedselbank werkt?
Wil je weten hoe de Voedselbank misschien ook jou kan ondersteunen?
Bekijk onderstaand filmpje (in 5 talen).
Klik hier voor een informatief filmpje

Informatie over het aanvragen van een voedselpakket
Wilt u tijdelijk een beroep doen op de Voedselbank?
De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp. Het vormt geen vervanging van de dagelijkse boodschappen, maar is veeleer een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen. Onze voedselhulp kan maximaal drie jaar duren. Voorafgaande aan de eventuele schuldsanering kan de Voedselbank ook ondersteuning bieden. Het streven van de Voedselbank is om steeds in overleg met de cliënt maatwerk te leveren.
Het krijgen van een voedselpakket is niet vrijblijvend. Velen melden zich aan (of worden aangemeld) via een maatschappelijke- of hulpverleningsinstantie. Men volgt dan reeds een traject om uit de probleemsituatie te komen of in ieder geval met professionele hulp perspectief te leren zien voor verbetering van de situatie. Mocht u geen professionele hulp hebben dan vragen wij u om binnen twee maanden professionele hulp te zoeken. Als Voedselbank kunnen wij u hierbij adviseren. U wordt dan tijdelijk ingeschreven bij de Voedselbank. Mocht na twee maanden blijken dat er geen hulp is gezocht en ook de naam van de hulpverlener en/of instantie niet genoemd kan worden, dan volgt uitschrijving.
In alle overige gevallen vindt na twee tot zes maanden een herscreening plaats afhankelijk van de te verwachten duur van de noodsituatie. Dan wordt opnieuw beoordeeld of u nog in aanmerking komt voor de noodhulp in de vorm van een voedselpakket.

Aanvraagformulier
De Voedselbank beoordeelt alleen aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier of de aanvraag wordt toegekend. Klik HIER om het aanvraagformulier in te vullen en te versturen.

Criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket
Jaarlijks worden toelatingsnormen vastgesteld. Landelijk worden hier afspraken over gemaakt.
De toelatingsnormen voor 2023 zijn als volgt:
Basisbedrag per huishouden: € 190,-.
Per persoon: € 110,-.
De normbedragen per maand per gezin zijn:
– 1 persoon : € 300
– 2 personen : € 410
– 3 personen : € 520
– 4 personen: € 630
– 5 personen: € 740
En voor ieder volgend persoon € 110 per maand.
Een uitgebreide beschrijving van de toekenningscriteria is opgenomen op deze website bij het onderdeel ‘Documenten’.

Screening
Tijdens het gesprek dat plaatsvindt op basis van het ingestuurde aanvraagformulier wordt het bestedingspatroon onder de loep genomen (screenen), inkomsten en uitgaven worden naast elkaar gelegd. De uitkomst wordt naast die van de ‘toekenningscriteria’ gelegd en is dan bepalend voor de toekenning van een voedselpakket. Van de personen die zich aanmelden voor een voedselpakket zal gevraagd worden zich te legitimeren en inzage te geven in hun financiële situatie.

Stap-voor-stap
1. Laat je doorsturen door een bewindvoerder, Plangroep, Sociom of een andere hulpinstantie. Je kunt ook jezelf aanmelden.
2. Zorg dat je voor het screeningsgesprek al je inkomsten en uitgaven bij de hand hebt. Op dat moment vragen wij de bankgegevens van de laatste drie maanden, het schuldenoverzicht en evt. het budgetplan.
3. De screeners van de Voedselbank bekijken de gegevens en stellen u telefonisch of mondeling op de hoogte van de genomen beslissing.

Spelregels voor het wekelijks ophalen van het voedselpakket
1. U dient wekelijks zelf uw voedselpakket op te halen en u dient wekelijks uw inschrijvingskaart te laten zien.
2. Indien u niet in de gelegenheid bent uw voedselpakket op te halen dan dient u dit uiterlijk op woensdag voor 18.00 uur door te geven via de telefoon, whatsapp of via e-mail
E-mail: voedselbankcuijk@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-23329557
3. Indien u iemand anders machtigt om uw pakket op te halen, laat u dit weten voor 12.00 uur op de desbetreffende uitgiftedag en zorgt u ervoor dat de gemachtigde uw inschrijvingskaart meeneemt.
4. Heeft u TWEE keer zonder opgaaf van reden uw pakket niet opgehaald dan stopt het verstrekken van een voedselpakket aan u.
5. Veranderingen in uw persoonlijke situatie dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
6. Neem stevige tassen of een krat mee. De inhoud van het voedselpakket moet omgepakt worden in een eigen tas of doos.

De inhoud van een voedselpakket
Wekelijks worden voedselpakketten samengesteld waarmee we cliënten ondersteunen in de meest primaire levensbehoeften. Hierbij wordt gestreefd naar voedselpakketten met daarin zuivel, groente, vlees, brood en fruit. Daarnaast zijn er ‘optionele’ artikelen als broodbeleg, koffie, thee, tandpasta, shampoo, zeep, etc. Het doel van de voedselbanken is om hun cliënten gezonde voeding te geven, uitgaande van de schijf van vijf. Wij zijn echter afhankelijk van wat wij krijgen. We zijn blij met alles wat we aangeboden krijgen, maar hebben een ideale boodschappenlijst als het lang houdbare producten betreft. De Vrije Universiteit in Amsterdam gaf advies bij het samenstellen van deze verlanglijst.
In de pakketten bevinden zich in principe geen producten die over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Soms worden wel producten aangeboden die over de datum zijn, maar die met landelijke goedkeuring zonder problemen geconsumeerd kunnen worden. U bepaalt uiteraard zelf of u deze levensmiddelen wel of niet wilt meenemen.

Vragen en klachten
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van onze voedselbank, één van de medewerkers of bijvoorbeeld de inhoud van een voedselpakket.
Neem contact met ons op via het secretariaat (tel. 06-21671397) om de klacht te bespreken.

Steun de voedselbank!
Doneer nu!

Stichting Voedselbank Land van Cuijk.
ANBI-gegevens | contact