Meteen naar de inhoud

Donateurs

Een woord van ....

DANK!
Een heel aantal bedrijven, instellingen en individuen dragen de Voedselbank Land van Cuijk
een warm hart toe. Dat doet ons goed.
Enkele bedrijven die inmiddels al jarenlang een bijdrage leveren worden hiernaast genoemd.
Meer instellingen en ook particulieren wensen niet benoemd te worden in social media: dat
respecteren we uiteraard. Zij zijn niet opgenomen in de tabel hiernaast.

De Voedselbank Land van Cuijk bedankt IEDEREEN die in welke vorm dan ook een bijdrage levert.
Dank zij uw steun is het mogelijk om iedere week weer voedselpakketten uit te reiken.