Ga naar de inhoud

Algemeen

Missie, kernwaarden en doelen

Missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Kernwaarden
Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:
• We werken uitsluitend met vrijwilligers
• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
• We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstellingen
De stichting Voedselbank Land van Cuijk kent de volgende doelen:
• Het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in Nederland en daarbuiten.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting Voedselbank Land van Cuijk heeft geen winstoogmerk.

Organisatie
Stichting ‘Voedselbank Land van Cuijk’ is een 100% non-profit organisatie met de doelstelling om directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen en tegelijk verspilling van goed voedsel tegen te gaan. De Voedselbank Land van Cuijk kent een bestuur en veel vrijwilligers. De Voedselbank Land van Cuijk kent geen betaalde krachten, maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ook de bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. Zo kunnen gratis voedselpakketten verstrekt worden zonder personeelskosten.
De stichting Voedselbank Land van Cuijk is opgericht d.d. 08-02-2006 en is aangesloten bij de landelijke organisatie van voedselbanken. De stichting Voedselbank Land van Cuijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17187250.

Contactgegevens Voedselbank Land van Cuijk
Secretariaat:
Annemarie Kissing
Zwaardvegersstede 5
5431 ZG Cuijk

T: 06-21671397
E: Voedselbank Land van Cuijk

Kamer van Koophandel 17187250
Banknummer NL 64 RABO 0109.0412.59 ten name van Stichting Voedselbank Land van Cuijk.

De Voedselbank Land van Cuijk betrekt wekelijks voedsel van de Regionale Voedselbank Tilburg. Daarnaast kunnen wij rekenen op de (rest)producten van vele grote en kleine ondernemers. Ook donaties van particulieren (zowel in de vorm van levensmiddelen als in de vorm van contant geld), zijn van wezenlijk belang. Wilt u ook goederen doneren? Lees verder bij ‘Steun ons’.

Feiten, cijfers en films
Feiten en cijfers over armoede en verspilling in Nederland vindt u op de site van Voedselbanken Nederland.
Vrijwilligers hebben een mooie database aangelegd met filmpjes over de dagelijks praktijk bij voedselbanken. U vindt ze op het kanaal van voedselbank.tv

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status.
De stichting kent een privacy statement. Klik hier om het privacy statement te bekijken.

Steun de voedselbank!
Doneer nu!

Aanmelden voor de voedselbank
Indien u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u zich aanmelden. Klik op de pagina 'Voedselpakket' voor informatie over het aanvragen van een voedselpakket.