Ga naar de inhoud

Lever een bijdrage

Ondersteun ons!

De Voedselbank Land van Cuijk verstrekt gratis voedselpakketten. Vrijwilligers werken onbezoldigd en voedsel krijgen we gratis aangeleverd. Toch kent de organisatie kosten. De exploitatiekosten bedragen ca € 3000,- per maand. Dit bedrag is nodig voor de kosten van opslag, koeling, diesel, wegenbelasting, verzekering en onderhoud van de transportbus, telefoonkosten, materialen, ongediertenbestrijdingu, schoonmaakmiddelen, bedrijfsverzekering, uitgifte, promotie, etc.

Als individu kunt u een bijdrage leveren aan de wekelijkse voedselpakketten door…

  • eenmalig een bedrag te doneren
  • de Voedselbank als goed doel te benoemen bij us jubileum of verjaardag
  • een actie te organiseren
  • vrijwilligerswerk te doen

Voedselbank Land van Cuijk wordt – zoals alle voedselbanken – geheel gerund door vrijwilligers. In alle taken en functies werken vrijwilligers 100% onbezoldigd.
Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Wij kunnen alle hulp gebruiken! Wilt u een steentje bijdragen en ondersteuning bieden aan mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben in het Land van Cuijk? Wekelijks, op structurele basis, of eenmalig bij bijvoorbeeld een actie? Dan horen we dat graag van u!

Ook bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen uiteraard een financiële bijdrage leveren.
Mogelijk wilt u vanuit uw betrokkenheid bij het Land van Cuijk een bijdrage leveren. Als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in uw vaandel staat doen wij een beroep op u voor een donatie: eenmalig of periodiek. Ook kan de Voedselbank genoemd worden bij een goed doel of een jubileum.
Wij zijn een ANBI organisatie waardoor uw gift fiscaal aantrekkelijk is.